nDVD Shkarko program

nDVD

DVD (Digital Versatile Disc ose Digital Video Disc) është një medium ruajtjeje optike. DVD-të përdoren për të regjistruar dhe ruajtur të dhëna, video ose audio. DVD-të kanë një strukturë të ngjashme me CD-të, por kanë më shumë kapacitet për ruajtjen e të dhënave. Një DVD mund të jetë me dy anë dhe me dy shtresa. DVD-të e dyanshme mund të ruajnë të dhëna në të dyja sipërfaqet, ndërsa DVD-të me dy shtresa kanë një strukturë me dy shtresa në secilën sipërfaqe, me secilën shtresë që ruan të dhëna. Falë këtyre veçorive, DVD-të kanë më shumë kapacitet për ruajtjen e të dhënave. DVD-të janë në dispozicion në formate të ndryshme. Formatet DVD më të përdorura janë DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW dhe DVD-ROM. DVD-R dhe DVD+R janë DVD që shkruajnë një herë. DVD-RW dhe DVD+RW janë DVD që rishkruhen. DVD-ROM është një format vetëm për lexim. DVD-të përdoren për qëllime të ndryshme, të tilla si shikimi i filmave në sistemet e kinemasë në shtëpi, ruajtja e të dhënave ose lojërave në kompjuterë dhe krijimi i albumeve muzikore ose fotografike. DVD-të zakonisht përdorin videon MPEG-2 dhe formatin audio Dolby Digital për të ofruar video dhe audio me cilësi të lartë.


nDVD Shkarko program

Lexo: 0